Oudere berichten

Het schooljaar feestelijk begonnen! 
Welkom Fien in de 1e klas! Samen met Julia (2e klas/groep4) en Siemen (3e klas/groep 5) trekken we nu samen de wondere wereld in van de letters, de getallen, de zon, de maan, de sterren, de planten en de dieren en oh... nog zoveel meer. 
Nadat we het schooljaar feestelijk hebben ingezongen vertel ik dat we ons de komende periode bezig gaan houden met schrijven: 'We gaan schrijven als koningen en monniken, leren over het schrift van vroeger en nu, de blokletters of het vloeiend schrift'. Als eerste mag ieder kind gekleed in koninklijk ornaat zijn of haar naam schrijven in het periodeschrift. Daarna bewegen en tekenen we de rechte en gebogen lijn, waaruit het schrift en eigenlijk alles in de wereld vorm krijgt. Na spelen, fruit eten en handwerken sluiten we de dag af met een verhaal over een koningszoon die de wijde wereld intrekt...
We verheugen ons op wat de wijde wereld van het nieuwe schooljaar ons gaat brengen. We houden jullie hiervan zo af en toe met beeld en tekst op de hoogte. 

 
MeynSchool door de inspectie erkend
Eind juni jongst leden kregen we het positieve bericht van de inspectie dat MeynSchool erkend is. Dit was eerder dan we verwacht hadden! We hebben op getoast en konden met een gerust hart zomervakantie houden. 

Benieuwd naar MeynSchool?
Kom naar een informatie avond, neem contact op of vraag de schoolgids op. 

Schoolgids
Hierin vertellen we o.a. over onze essentie, pedagogische- en didactische uitgangspunten, hoe we kinderen volgen en ondersteunen, over de schoolorganisatie en ook praktische informatie zoals schooltijden, procedure aanmelden en ouderbijdrage. De schoolgids kun je opvragen door een email te sturen naar meynschool@gmail.com

 
Aanleiding 
In december 2019 was er een informatieavond van de Vrije School Raphaël over het initiatief om de bekostigde Vrije School ook in Almere Oosterwold een plek te geven. Onder de aanwezigen klonk toen een duidelijke vraag van meerdere ouders of het initiatief niet al eerder van start kon gaan. Twee of drie jaar duurt nog zo lang! Ik - Ruth Meyns - voelde dat ook zo, als ouder en als leerkracht! Aan het einde van de avond was er de oproep om ouders te verenigen en hebben geïnteresseerden hun emailadres achter gelaten.
 
Oudervereniging en MeynSchool individueel en samen onderweg
Drie ouders waaronder ikzelf kwamen na deze informatieavond een aantal keer bij elkaar om te onderzoeken hoe er vanuit een warme betrokken oudervereniging een bedding gemaakt kan worden voor een bekostigd vrijeschool initiatief dat hier wil landen.
Al in het eerste gesprek werd duidelijk dat ik me als leerkracht - vanuit mijn passie voor het ontwikkelen van vrij en gezond onderwijs - wil engageren. En van daaruit gingen we samen en ook weer individueel onderweg. 
 
MeynSchool is 11 mei 2020 gestart!
Na een periode van thuisonderwijs aan afwisselend drie tot zes kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar besloot ik om samen met mijn partner – ook leerkracht – de stap te nemen om alvast een school op te richten. We zijn een particuliere school en staan ervoor open om verbindingen aan te gaan met andere vrije school initiatieven de in de buurt zijn of zullen komen. 


Ruimte voor wie je bent en wie je wordt
‘MeynSchool’ staat voor het idee dat de kinderen, de leerkrachten en ook de ouders moeten kunnen voelen ‘dit is mijn school’, hier is ruimte voor wie ik ben en wie ik word. De kern waarrond ons onderwijs zich ontwikkelt is de eigen individuele- en tegelijk de gemeenschappelijke ontwikkelingsweg.
Onze stip op de horizon is de ontwikkeling tot een vrij mens. Dat wil zeggen een autonoom en verantwoordelijk mens die vanuit een liefdevolle verbinding met zichzelf, zich met anderen en de wereld kan verbinden.

Contact

Wil je meer weten over deze school? 
Neem contact op met Ruth of kom naar de open dag zaterdagochtend 29 mei tussen 9.30 en 13.00 uur 

Henri Bergsonweg 14, 1349CT Almere (Oosterwold)
meynschool@gmail.com
06-52391076

Wil je meer weten over de school?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

*MeynSchool*