Oudere berichten

Winter, Kerst, Driekoningen, Maria Lichtmis, Carnaval, Lente, Pasen...
We beleefden de afgelopen maanden de natuur en een stukje cultuur door aandacht voor Driekoningen, Maria Lichtmis en Carnaval. We genoten van sneeuw en ijs en er wordt flink gelezen, geschreven, gerekend en getekend. Er wordt gespeeld, geknutseld, gekookt en gebakken en straks is het weer tijd om te zaaien en wat vaker de tuin of langer het bos in te gaan.
We verheugen ons op wat de lente brengt en dat we met Pasen weer opnieuw op mogen staan vanuit de winter, het nieuwe leven tegemoet! 
 

Het licht brandt in onze lantaren

De bomen zijn kaal en donker de dagen...’. Zo begint een lied dat we aan het oefenen zijn en zo is het nu ook merkbaar buiten: vroeg donker, de bladeren bijna allemaal van de bomen, nat weer, de winter in aantocht. Een periode waarin we steeds meer het licht en de warmte binnen in huis opzoeken. En staat ons huis niet ook symbool voor onszelf? Hoe ontsteken we dan licht en warmte in onszelf als de natuur dat niet voor ons doet?

Wij scharen ons in de ochtend met z 'n allen - kinderen, leerkrachten en ouders - rond een kaarsje, rond de piano en zingen. Dan is het net alsof er een beetje onzichtbaar licht gaat schijnen tussen ons en de muziek in.

En ook met Sint Maarten kregen we een beeld aangereikt: 'deel je mantel'. Door iets van je eigen gaven te delen met anderen kan er voelbaar warmte en licht ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld vreugde, een zacht gemoed of een open hart. Zo hebben we dat ook mogen ervaren met het Sint Maartensfeest wat we niet alleen met onze school maar ook met enkele kinderen en ouders uit de buurt vierden. We verzamelden ons op kussens in de kring, aten soep en pannenkoeken, luisterden naar een verhaal en zongen samen. Opgewarmd trokken we met onze lantarens naar buiten en schonken onze liederen aan de mensen die het wilden horen. We ontmoetten een bedelaar aan de kant van de weg en een Sint Maarten die zijn mantel deelde. Met het gekregen lekkers trokken de kinderen weer blij naar binnen.

Een prachtige groep kinderen, die vertrouwd in een cirkel op een kussen of schapenvel op de grond zitten en liggen. Geboeid door het mooie verhaal, meezingend met de liederen en in verbinding met elkaar. Ik mis deze manier van samenzijn in het reguliere onderwijs. Dankbaar dat we mochten aanhaken (ouder).

Wat een liefdevol en warm samenzijn was het. De muziek, de liedjes, de kaarsjes, het mooie verhaal dat aansloot op de echte pannenkoeken die de kinderen mochten eten. Het was een totaalbeleving en ik zag mijn kinderen zo enorm genieten en ik genoot mee.... (ouder).

Ik werd het meest geraakt toen we in onze lampionnenoptocht langs de deuren gingen. Bij de eerste deur was er een kleuter die vol eerbied zijn lichtje in zijn uitgeholde pompoen droeg en zijn net verkregen koekje gelijk weggaf om zijn lichtje weer goed te kunnen dragen (leerkracht).

Ik heb zelden meegemaakt dat het Sint Maartenfeest zo intens door de kinderen werd mee beleefd. Hartverwarmend! (nieuwe leerkracht).


Waar is de bedelaar gebleven? (kind dat de volgende dag op zoek ging in het bos)

 


Het schooljaar feestelijk begonnen! 
Welkom Fien in de 1e klas! Samen met Julia (2e klas/groep4) en Siemen (3e klas/groep 5) trekken we nu samen de wondere wereld in van de letters, de getallen, de zon, de maan, de sterren, de planten en de dieren en oh... nog zoveel meer. 
Nadat we het schooljaar feestelijk hebben ingezongen vertel ik dat we ons de komende periode bezig gaan houden met schrijven: 'We gaan schrijven als koningen en monniken, leren over het schrift van vroeger en nu, de blokletters of het vloeiend schrift'. Als eerste mag ieder kind gekleed in koninklijk ornaat zijn of haar naam schrijven in het periodeschrift. Daarna bewegen en tekenen we de rechte en gebogen lijn, waaruit het schrift en eigenlijk alles in de wereld vorm krijgt. Na spelen, fruit eten en handwerken sluiten we de dag af met een verhaal over een koningszoon die de wijde wereld intrekt...
We verheugen ons op wat de wijde wereld van het nieuwe schooljaar ons gaat brengen. We houden jullie hiervan zo af en toe met beeld en tekst op de hoogte. 
MeynSchool door de inspectie erkend
Eind juni jongst leden kregen we het positieve bericht van de inspectie dat MeynSchool erkend is. Dit was eerder dan we verwacht hadden! We hebben op getoast en konden met een gerust hart zomervakantie houden. 

Benieuwd naar MeynSchool?
Kom naar een informatie avond, neem contact op of vraag de schoolgids op. 

Schoolgids
Hierin vertellen we o.a. over onze essentie, pedagogische- en didactische uitgangspunten, hoe we kinderen volgen en ondersteunen, over de schoolorganisatie en ook praktische informatie zoals schooltijden, procedure aanmelden en ouderbijdrage. De schoolgids kun je opvragen door een email te sturen naar meynschool@gmail.com

 
Aanleiding 
In december 2019 was er een informatieavond van de Vrije School Raphaël over het initiatief om de bekostigde Vrije School ook in Almere Oosterwold een plek te geven. Onder de aanwezigen klonk toen een duidelijke vraag van meerdere ouders of het initiatief niet al eerder van start kon gaan. Twee of drie jaar duurt nog zo lang! Ik - Ruth Meyns - voelde dat ook zo, als ouder en als leerkracht! Aan het einde van de avond was er de oproep om ouders te verenigen en hebben geïnteresseerden hun emailadres achter gelaten.
 
Oudervereniging en MeynSchool individueel en samen onderweg
Drie ouders waaronder ikzelf kwamen na deze informatieavond een aantal keer bij elkaar om te onderzoeken hoe er vanuit een warme betrokken oudervereniging een bedding gemaakt kan worden voor een bekostigd vrijeschool initiatief dat hier wil landen.
Al in het eerste gesprek werd duidelijk dat ik me als leerkracht - vanuit mijn passie voor het ontwikkelen van vrij en gezond onderwijs - wil engageren. En van daaruit gingen we samen en ook weer individueel onderweg. 


 
MeynSchool is 11 mei 2020 gestart!
Na een periode van thuisonderwijs aan afwisselend drie tot zes kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar besloot ik om samen met mijn partner – ook leerkracht – de stap te nemen om alvast een school op te richten. We zijn een particuliere school en staan ervoor open om verbindingen aan te gaan met andere vrije school initiatieven de in de buurt zijn of zullen komen. 


Ruimte voor wie je bent en wie je wordt
‘MeynSchool’ staat voor het idee dat de kinderen, de leerkrachten en ook de ouders moeten kunnen voelen ‘dit is mijn school’, hier is ruimte voor wie ik ben en wie ik word. De kern waarrond ons onderwijs zich ontwikkelt is de eigen individuele- en tegelijk de gemeenschappelijke ontwikkelingsweg.
Onze stip op de horizon is de ontwikkeling tot een vrij mens. Dat wil zeggen een autonoom en verantwoordelijk mens die vanuit een liefdevolle verbinding met zichzelf, zich met anderen en de wereld kan verbinden.

Contact

Wil je meer weten over deze school? 
Neem contact op met Ruth of kom naar de open dag zaterdagochtend 29 mei tussen 10.00 en 13.00 uur 

Henri Bergsonweg 14, 1349CT Almere (Oosterwold)
meynschool@gmail.com
06-52391076

Wil je meer weten over de school?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

*MeynSchool*